Österbottniska Nationen

 OM NATIONEN

WhatsApp+Image+2019-08-15+at+11.49.52.jpg
IMG_0150.JPG

Styrelsen

Nationens styrelse är det organ som bestämmer över verksamheten. Styrelsen består av ordförande, viceordförande, sekreterare, skattmästare, värdinna, klubbhövding, info-sekreterare och medlemsansvarig. En ny styrelse väljs för ett år åt gången under höstmötet som vanligtvis hålls i slutet av höstterminen.

DSC_7737-206.jpg

Kurator

Nationens kurator fungerar som rådgivare, informationskälla och stöd för styrelsen. Kuratorn håller koll på nationens verksamhet och ser till så att nationens traditioner bevaras. Till kurator kan en utexaminerad person väljas och mandatperioden är tre år.

Skärmavbild 2019-07-09 kl. 17.22.22.png

Kommittéer

Inom nationen finns flera olika typer av kommittéer. Kommittéerna hjälper styrelsen i frågor som rör nationens kulturverksamhet, arkiv, abiturientexkursion, årsfest och framtida lokal. Medlemmar och ordförande till dessa kommittéer väljs under höst- och vårmötet. Läs mer här.

 
DSC_5166.JPG

Medlemsverksamhet

Vi ordnar allt från fester och sammankomster till exkursioner och sportkvällar för våra medlemmar. Populära evenemang är bland annat plättfesten och årsfesten, som lockar besökare från hela Norden. Vi är inte heller sena med att delta i andra föreningars och nationers evenemang inom och utanför Åbos gränser.

IMG_2362.jpg

Vännationer

Nationen har nio vännationer runtom i Norden. Dessa är Vasa nation i Helsingfors, Norrlands nation i Uppsala, Etelä-Pohjalainen Osakunta i Helsingfors, Pohjois-Pohjalainen Osakunta i Helsingfors, Kristianstads Nation i Lund, Finlandssvenska Nationen i Umeå, Studentföreningen vid Svenska Handelshögskolan i Vasa, Det Norske Studentersamfund i Oslo och Studenterforeningen i Köpenhamn.

hermelinbild.jpg

Hermelinorden

Hermelinorden består av personer som gjort extra mycket för nationen. Du känner igen en riddare på hermelintecknet som bärs i samband med nationens finare fester. Tecknet har genom åren blivit ett förtjänsttecken, men kan även tilldelas nationsmedlemmar som inte längre är aktiva eller seniormedlemmar. Läs mer här.

 
DSC_7368-123.jpg

Utmärkelser och stipendier

Som medlem kan du få följande hederstecken: styrelse- och alumnpins, kamratskapsutmärkelsen, styrelsens förtjänsttecken och Jonas Lindholms medalj för årsfestmarskalkar. Stipendier du kan få är Kurt Nyholms stipendium och Nationens stipendium. Läs mer här.

24980d9e-6de2-44bc-a17a-41df7c8f8bbb.JPG

Stadgar och protokoll

Här hittar du nationens stadgar och protokoll. Stadgorna beskriver hur nationen ska styras, något som förklaras närmare i arbetsordningen. I protokollen kan du läsa om beslut som har fattats på nationens medlemsmöten.