Österbottniska Nationen

 ENGAGERA DIG

image2.jpeg

Roligt att just du vill engagera dig i nationen!

Vad kan du göra förutom att sitta i styrelsen? Längre ner hittar du information om våra funktionärsposter, våra kommittéer och vår medlemstidning. Om du är intresserad av att hjälpa till med nationsarbetet vill vi gärna att du mejlar on(at)abo.fi.

FUNKTIONÄR

DSC_5624.jpg

Som funktionär hjälper du nationen när det behövs, vanligtvis en eller två gånger per termin. Du kan ställa upp som sångledare, fanvakt, fanbärare, vicevärdinna, viceklubbis, motionsansvarig eller årsfestmarskalk.

Sångledare förbereder program och leder sången på nationens evenemang. Fanvakter och fanbärare representerar nationen under fantåg och i mer officiella sammanhang. Vicevärdinnor och viceklubbisar hjälper till inför, under eller efter ett evenemang. Motionsansvariga ordnar motionsevenemang för våra medlemmar och samlar ihop lag till olika idrottsgrenar. Årsfestmarskalken fungerar som ordförande för årsfestkommittén.

Sångledare, fanvakter och fanbärare samt årsfestmarskalk väljs under vårmötet, motionsansvariga under höstmötet och vicevärdinnor samt viceklubbisar under både höst- och vårmötet.

BLADE

IMG_7069.jpg

Nationens medlemstidning Blade har funnits sedan 1977 och utkommer fyra gånger per år. Tidningen innehåller artiklar och reportage om aktuella händelser i nationen och i studielivet. Som medlem får du automatiskt tillgång till tidningen.

Blade görs av chefredaktörer, skribenter och grafiker. På vårmötet väljs varje år en eller flera chefredaktörer som ska leda arbetet med tidningen. Övriga arbetsuppgifter väljs inte regelbundet. Om du är intresserad av att skriva eller designa ska du i stället ta kontakt med chefredaktören.

 KOMMITTÉER

17436102_434721623529777_1124223240142640956_o.jpg

Inom nationen finns flera olika kommittéer som hjälper till med styrelsens arbete. Varje kommitté består av en ordförande och medlemmar som väljs under något medlemsmöte. Mandatperioden är vanligtvis ett år.

Kulturkommittén ansvarar för nationens mer kulturella evenemang. Kommittén ordnar till exempel teaterbesök, bokcirklar och rundvandringar på museum. Möten hålls ungefär en gång i månaden. Medlemmarna väljs under höstmötet och mandatperioden är ett år.

Arkivkommittén ser över ordningen i nationens arkiv. Kommittén skapar ordning bland allt det som styrelsen vill spara och har bland annat sett till att nationen fått ett skåp att förvara nationens fana i. Möten hålls ungefär var sjätte vecka. Medlemmarna väljs under höstmötet och mandatperioden är ett år.

Abikommittén ansvarar för abiturientexkursionen som nationen ordnar på hösten. Kommittén söker sponsorer, planerar program och marknadsför exkursionen i österbottniska gymnasier, med mera. Det mesta av arbetet görs i september och oktober. Styrelsens viceordförande fungerar som kommitténs ordförande. Övriga medlemmar väljs under årsmötet och vårmötet. Mandatperioden är ett år.

Lokalkommittén jobbar på att hitta en lokal åt nationen. Kommittén inrättas vid behov.

Årsfestkommittén leds av årsfestmarskalken som ansvarar för planeringen av nationens årsfest som hålls i mars varje år. Kommittén söker sponsorer, bokar underhållning, planerar årsfestveckans program och reserverar lokaler, med mera. Medlemmarna väljs under vårmötet och mandatperioden är ett år.